Dotacje

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnych, wysokowytrzymałych odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium do zastosowań w układach zawieszenia samochodów osobowych, w tym elektrycznych”.

„LENAAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, informuje, że otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu: „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych, wysokowytrzymałych odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium do zastosowań w układach zawieszenia samochodów osobowych, w tym elektrycznych”. W ramach Priorytetu III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 3.3 Innowacje w MŚP.  Dane podstawowe: Beneficjent: LENAAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(..)

Wdrożenie w firmie „LENAAL” Sp. z o.o. Sp. k. innowacji produktowych na rynek globalny

Tytuł projektu: „Wdrożenie w firmie „LENAAL” Sp. z o.o. Sp. k. innowacji produktowych na rynek globalny”.   Nazwa Beneficjenta: LENAAL Sp. z o.o. Sp.k. Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności firmy LENAAL Sp. z o.o. Sp. k. na rynku międzynarodowym. Najważniejszym rezultatem, jaki planujemy osiągnąć w wyniku realizacji projektu, jest wdrożenie na rynek globalny udoskonalonych produktów jakimi(..)

Komercjalizacja wyników prac B+R w firmie LENAAL Sp. z o.o. Sp. k. celem podniesienia konkurencyjności na rynku międzynarodowym

Tytuł projektu: „Komercjalizacja wyników prac B+R w firmie LENAAL Sp. z o.o. Sp. k. celem podniesienia konkurencyjności na rynku międzynarodowym”.   Nazwa Beneficjenta: LENAAL Sp. z o.o. Sp.k. Wartość projektu: 2 001 825,00 zł Wartość dofinansowania: 734 300,00 zł   Cel projektu: Celem projektu jest dalsze zwiększenie konkurencyjności firmy „LENAAL” Sp. z o.o. Sp.k. na(..)

Wdrożenie na rynek globalny innowacyjnej technologii „LENAAL EXCELLENT QUALITY CASTING” produkcji detali dla przemysłu motoryzacyjnego

Tytuł projektu: „Wdrożenie na rynek globalny innowacyjnej technologii „LENAAL EXCELLENT QUALITY CASTING” produkcji detali dla przemysłu motoryzacyjnego”.   Nazwa Beneficjenta: LENAAL Sp. z o.o. Sp.k. Wartość projektu: 13 322 400,00 zł Wartość dofinansowania: 5 995 080,00 zł   Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej, powstałej w wyniku własnych(..)

Wdrożenie wyników prac B+R do działalności firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o. celem podniesienia konkurencyjności na rynku międzynarodowym

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R do działalności firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o. celem podniesienia konkurencyjności na rynku międzynarodowym”   Nazwa Beneficjenta: LENAAL Sp. z o.o. Wartość projektu: 9 594 930,00 zł Wartość dofinansowania: 3 037 175,90 zł   Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym. Projekt ma na celu wdrożenie(..)

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysokowytrzymałych odlewów strukturalnych ze stopów aluminium szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „LENAAL” Andrzej Pokusa

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysokowytrzymałych odlewów strukturalnych ze stopów aluminium szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „LENAAL” Andrzej Pokusa” Nazwa Beneficjenta: Pokusa Andrzej „LENAAL” Wartość projektu: 1 854 995,50 zł Wartość dofinansowania: 722 462,09 zł Przedmiotem projektu było Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysokowytrzymałych odlewów strukturalnych ze stopów aluminium. Zakres rzeczowy obejmował nabycie i uruchomienie(..)

Wzrost konkurencyjności firmy LENAAL poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania odlewów ze stopów aluminium

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy LENAAL poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania odlewów ze stopów aluminium” Nazwa Beneficjenta: Pokusa Andrzej „LENAAL” Wartość projektu: 3 454 455,00 zł Wartość dofinansowania: 963 315,50 zł Przedmiotem projektu było wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów przy użyciu innowacyjnej maszyny zimnokomorowej do odlewania ciśnieniowego z wyposażeniem. Zakres rzeczowy obejmował nabycie oraz instalację(..)

Wdrożenie innowacyjnych technologii odlewniczych w celu podniesienia pozycji konkurencyjnej firmy „LENAAL” Andrzej Pokusa

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych technologii odlewniczych w celu podniesienia pozycji konkurencyjnej firmy „LENAAL” Andrzej Pokusa” Nazwa Beneficjenta: Pokusa Andrzej „LENAAL” Wartość projektu: 5 492 319,11 zł Wartość dofinansowania: 1 702 673,60 zł Przedmiotem projektu było wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji odlewów aluminiowych z wykorzystaniem techniki odlewania próżniowego. Zakres rzeczowy obejmował zakup oraz instalację następujących środków trwałych:(..)

Modernizacja procesu produkcji o zasadniczym znaczeniu z zastosowaniem innowacji technologicznej

Tytuł projektu: „Modernizacja procesu produkcji o zasadniczym znaczeniu z zastosowaniem innowacji technologicznej” Nazwa Beneficjenta: Pokusa Andrzej „LENAAL” Wartość projektu: 2 475 720,00 zł Wartość dofinansowania: 1 485 432,00 zł Przedmiotem projektu było wdrożenie nowoczesnego, zautomatyzowanego i zrobotyzowanego stanowiska odlewania ciśnieniowego. Głównym celem projektu było podniesienie konkurencyjności firmy LENAAL. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację następujących(..)