Odlewanie ciśnieniowe

ALUMINIUM

Nasz park maszynowy obejmuje obecnie 13 poziomych maszyn zimnokomorowych kontrolowanych w czasie rzeczywistym o siłach zwarcia 400-1400 ton. Są to w pełni zautomatyzowane cele odlewnicze wyposażone w zintegrowane piece dozujące, urządzenia spryskujące, roboty odbierające oraz prasy okrawające. Proces odlewania może byś dodatkowo wspomagany przez zastosowanie systemu próżni.

Waga odlewanych części aluminiowych wynosi od 0,040 kg do 5,0 kg.

CYNK

Części cynkowe są odlewane na 4 maszynach gorącokomorowych o siłach zwarcia od 20 do 160 ton.

Ciężar wykonywanych detali cynkowych waha się od 5 do 800 gramów.

Ciśnieniowe odlewnictwo aluminium i cynku

Skontaktuj się z nami