Środowisko

Sukces naszej firmy pokazuje, że ekologia i ekonomia w przedsiębiorstwie produkcyjnym nie muszą być wzajemnie wykluczającymi się dziedzinami i potwierdzają to pozytywne opinie stale powiększającego się grona naszych klientów.

Jako przedsiębiorstwo o dużym zapotrzebowaniu na energię chcemy brać czynny udział w ochronie środowiska naturalnego poprzez planowanie naszych urządzeń i procesów produkcji w sposób jak najbardziej efektywny i zrównoważony, konsekwentny recycling odpadów produkcyjnych, czy też wprowadzanie, tam gdzie to możliwe, przyjaznych dla środowiska opakowań wielokrotnego użytku.

Wymagania normy systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 zostały spełnione w naszym zakładzie już w 2006 roku.