PL EN DE
ciekły metal liquid metal flüssiges Metall (n), Flüssigmetall (n)
cienkościenny thin-wall, thin-walled dünnwandig
ciśnienie testowania test pressure Messdruck
czas cyklu cycle time Zykluszeit
datownik dater Datumstempel
dokładność wymiarowa dimensional accuracy Maßgenauigkeit {f}
droga tłoka (posuw tłoka) piston stroke (travel) Kolbenhub {m}
fabryka odbierająca recepient plant Empfängerwerk
forma z płytą dzieloną three plate die casting mould Dreiplattendruckgusswerkzeug
gąska ingot Block (m)
gęstość density Dichte (f)
gniazdo formy mould cavity Formnest (n)
grat burr Grat (m)
grubościenny thick-walled dickwandig
grubość scianki wall thickness Wandstärke, Wanddicke
ilość gniazd number of cavities Anzahl der Kavitäten
jama skurczowa shrink hole Lunker (m)
kadź ladle Pfanne (f)
kadź transportowa transport ladle Transportpfanne (f)
kanał chłodzący cooling channel Kühlkanal
koziołek bundle Bündel (n)
krzepnięcie solidification Erstarrung (f)
lejność castability Giessbarkeit (f)
linia podziału formy mould parting line Formteilung (f)
maszyna odlewnicza die casting machine Druckgiessmachine (f)
medium testowania testing medium: air Prüfmedium: Luft
nachodzenie na siebie podziału formy Formteilungssprüngen
naprężenie wewnętrzne internal stress Eigenspannung {f}
narzędzie odlewnicze die casting tool Gusswerkzeug (n)
narzędziownia toolmaker Werkzeughersteller
obróbka cieplna heat treatment Wärmebehandlung
obróbka termiczna heat treatment Wärmebehandlung
odlewnia foundry Giesserei (f)
odlewnictwo ciśnieniowe pressure die casting Druckgiessen (n)
odlewy casting Gussteil
okrojnik trimming tool Stanzwerkzeug (n)
okrojony trimmed stanzentgratet
ostre krawędzie sharp edges scharfe Kanten
oznaczenie gniazda Cavity mark Nestkennzeichen
pęcherz (m), bąbel (m) gas blow hole Blase (f) [Gasblase]
pęcherz gazowy blow hole Gasblase (f) (im Gussstück)
pęcherz gazowy gas blow hole Gasblase (f)
piec dozujący dosing furnace Dosierofen (m) [die Öfen]
piec szybowy shaft furnace Schachtofen
płyta ruchoma guiding plate Führungsplatte
pochylenie odlewnicze draft draught Formschräge (f)
podcięcie (technologiczne), występ undercut Hinterschnitt {m}
podniesiony raised erhaben
podział formy mould partition Formteilung
pogłebiony recessed vertieft
powierzchnia formy mould surface Formoberfläche
prędkość na szczelinie wlewowej gate velocity Anschnittgeschwindigkeit (f)
producent formy moldmaker Formenbauer
producent formy odlewniczej die casting tool maker Gussformhersteller
przelew overflow Überlauf (m) (-e)
ruchoma część formy movable die half bewegliche Formhälfte
siatka pęknięć fire crack Brandriss {m}
siła zwarcia formy mould clamping force Formzuhaltekraft (f)
skurcz shrinkage Schwindung (f)
stała część formy fixed die half feste Formhälfte
stopień wypełnienia filling degree Füllgrad {m}
symulacja wypełnienia formy mould filling simulation Formfüllungssimulation
system chłodzenia cooling system Kühlsystem
system odpowietrzenia venting system Entlüftungssytem
szczelina wlewowa gating Anschnitt (m)
szybkozłączka quick connect / quick coupling Schnellkupplung {f}
szybowy piec topialny shaft melting furnace Schachtschmelzofen
ślad po podziale parting line Trenngrat
ślad po wypychaczu ejector mark die Auswerfermarkierung
ślad po wypychaczu wystający ejector mark raised Auswerfer erhaben
ślad po wypychaczu zagłębiony ejector mark recessed Auswerfer vertieft
środek chłodzący cooling agent Kühlmittel
test szczelności leak test Dichtheitsprüfung (f)
tłoczysko plunger rod Giesskolbenstange
tłok piston Kolben {m}
tuleja wlewowa shot sleeve Giesskammer
układ wlewowy gating system Angusssystem (n)
układ zasilający feeding system Speisersystem  (n)
uwięzione powietrze trapped air Lufteinschlüsse
użebrowanie ribbing Verrippungen
wcięcie, podcięcie undercut, indentation Hinterschneidung {f}
wykończenie powierchnie surface finishing Oberflächenveredelung
wykrawanie punching Stanzen
wymiar nominalny nominal dimension Nennmaß {n}
wypełnienie formy mould filling Formfüllung (f)
wypłukania (wymywanie) wash-out effects Auswaschungen
wypychacz ejector pin Auswerfer
zadziory burrs Grat
zakres skurczu degree of shrinkage Schwindmaß (n)
zalewka flash Grat (m)
zgar skimming  Krätze (f)
żywotność formy mould lifetime Formenstandzeit {f}