„Wdrożenie do produkcji innowacyjnych, wysokowytrzymałych odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium do zastosowań w układach zawieszenia samochodów osobowych, w tym elektrycznych”.

„LENAAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, informuje, że otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu:

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnych, wysokowytrzymałych odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium do zastosowań w układach zawieszenia samochodów osobowych, w tym elektrycznych”.
W ramach Priorytetu III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
3.3 Innowacje w MŚP.

 Dane podstawowe:

Beneficjent: LENAAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Numer Projektu: RPMA.03.03.00-14-i704/21
Całkowita wartość Projektu: 14 546 730,30 PLN.
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 3 999 999,50 PLN.

Dokumentacja projektu powstała przy udziale firmy MACULEWCZ CONSULTING SP. Z O.O.

 

Opis projektu:

Ogólnym założeniem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy „LENAAL” Sp. z o.o. Sp. j. na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie korpusów zawieszenia dla branży motoryzacyjnej.

Opracowana proekologiczna technologia wytwarzania ultra wysokowytrzymałych i materiałooszczędnych aluminiowych odlewów o podwyższonych parametrach eksploatacji będzie miała wpływ na końcowe produkty podnosząc ich jakość i trwałość.

Cechą charakterystyczną nowych wyrobów, poza koniecznością zapewnienia właściwości użytkowych jest zachowanie ponadstandardowej odporności korozyjnej a w przypadku, gdy pełnią one również rolę bazy dla innych elementów podwyższoną wytrzymałość i odporność na zmienne warunki atmosferyczne w krytycznych sytuacjach.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020.