Wdrożenie innowacyjnych technologii odlewniczych w celu podniesienia pozycji konkurencyjnej firmy „LENAAL” Andrzej Pokusa

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych technologii odlewniczych w celu podniesienia pozycji konkurencyjnej firmy „LENAAL” Andrzej Pokusa” Nazwa Beneficjenta: Pokusa Andrzej „LENAAL”


Wartość projektu: 5 492 319,11 zł

Wartość dofinansowania: 1 702 673,60 zł


Przedmiotem projektu było wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji odlewów aluminiowych z wykorzystaniem techniki odlewania próżniowego.


Zakres rzeczowy obejmował zakup oraz instalację następujących środków trwałych:

 • topialny piec szybowy,
 • stanowisko odlewania ciśnieniowego,
 • urządzenie do odlewania próżniowego.


Głównym celem projektu było podniesienie konkurencyjności firmy LENAAL. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • wdrożenie innowacyjnej technologii odlewniczej,
 • wprowadzenie nowego produktu – odlewu próżniowego,
 • znaczące udoskonalenie dotychczasowych produktów przedsiębiorstwa,
 • utworzenie 12 nowych miejsc pracy,
 • utworzenie 3 praktyk absolwenckich/staży,
 • zwiększenie przychodów ze sprzedaży.


Dzięki realizacji inwestycji do oferty wprowadzono:

 • nowe produkty – odlewy aluminiowe o zwiększonej wytrzymałości, w tym wykonywane metodą próżniową,
 • udoskonalone odlewy aluminiowe.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu