Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysokowytrzymałych odlewów strukturalnych ze stopów aluminium szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „LENAAL” Andrzej Pokusa

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysokowytrzymałych odlewów strukturalnych ze stopów aluminium szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „LENAAL” Andrzej Pokusa”


Nazwa Beneficjenta: Pokusa Andrzej „LENAAL”

Wartość projektu: 1 854 995,50 zł

Wartość dofinansowania: 722 462,09 zł


Przedmiotem projektu było Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysokowytrzymałych odlewów strukturalnych ze stopów aluminium. Zakres rzeczowy obejmował nabycie i uruchomienie systemu inspekcji rentgenowskiej oraz zestawu urządzeń do obróbki cieplnej.


Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy Pokusa Andrzej LENAAL.


Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • poszerzenie oferty o gamę nowych produktów – wysokowytrzymałych odlewów,
  • strukturalnych ze stopów aluminium,
  • wprowadzenie do oferty udoskonalonych produktów,
  • zwiększenie portfela klientów i poszerzenie rynków zbytu, również o rynki zagraniczne,
  • zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów,
  • zwiększenie możliwości technologicznych poprzez rozbudowę parku maszynowego,
  • zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, dzięki wdrożeniu technologii nie starszych niż 3 lata na świecie oraz nawiązaniu współpracy z jednostką badawczą i zakupieniu prac B+R,
  • utworzenie 10 nowych miejsc pracy.


Dzięki realizacji inwestycji do oferty wprowadzono:

  • wprowadzenia nowych produktów – wysokowytrzymałych odlewów strukturalnych ze stopów aluminium,
  • udoskonalenie dotychczas oferowanych odlewów – w tym m. in.: elementów systemów zawieszenia samochodu oraz precyzyjnych elementów konstrukcyjnych wag laboratoryjnych.


Dzięki odpowiednim urządzeniom i aparaturze badawczej oferta zakładu zostanie poszerzona o produkty wysokiej jakości, które wymagają zwiększonej wytrzymałości oraz wyższych parametrów mechanicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu