Wdrożenie wyników prac B+R do działalności firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o. celem podniesienia konkurencyjności na rynku międzynarodowym

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R do działalności firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o. celem podniesienia konkurencyjności na rynku międzynarodowym”

 

Nazwa Beneficjenta: LENAAL Sp. z o.o.

Wartość projektu: 9 594 930,00 zł

Wartość dofinansowania: 3 037 175,90 zł

 

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym.

Projekt ma na celu wdrożenie nowych produktów przeznaczonych dla różnych branż m.in.: motoryzacyjnej, AGD, maszynowej, elektronicznej, energetycznej oraz budowlanej. Proekologiczna technologia wytwarzania ultra wysokowytrzymałych i materiałooszczędnych aluminiowych odlewów o podwyższonych parametrach eksploatacji będzie miała wpływ na końcowe produkty podnosząc ich jakość i trwałość.

 

Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu