Modernizacja procesu produkcji o zasadniczym znaczeniu z zastosowaniem innowacji technologicznej

Tytuł projektu: „Modernizacja procesu produkcji o zasadniczym znaczeniu z zastosowaniem innowacji technologicznej”


Nazwa Beneficjenta: Pokusa Andrzej „LENAAL”

Wartość projektu: 2 475 720,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 485 432,00 zł


Przedmiotem projektu było wdrożenie nowoczesnego, zautomatyzowanego i zrobotyzowanego stanowiska odlewania ciśnieniowego.


Głównym celem projektu było podniesienie konkurencyjności firmy LENAAL. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • wdrożenie innowacyjnego stanowiska odlewania ciśnieniowego,
  • wprowadzenie nowych produktów,
  • znaczące udoskonalenie dotychczasowych produktów przedsiębiorstwa,
  • utworzenie 10 nowych miejsc pracy,
  • zwiększenie przychodów ze sprzedaży,
  • zmniejszenie jednostkowego kosztu zużycie energii elektrycznej.


Dzięki realizacji inwestycji do oferty wprowadzono:

  • nowe produkty – odlewy aluminiowe do przemysłu motoryzacyjnego


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz ze środków budżetu państwa.