Komercjalizacja wyników prac B+R w firmie LENAAL Sp. z o.o. Sp. k. celem podniesienia konkurencyjności na rynku międzynarodowym

Tytuł projektu: „Komercjalizacja wyników prac B+R w firmie LENAAL Sp. z o.o. Sp. k. celem podniesienia konkurencyjności na rynku międzynarodowym”.

 

Nazwa Beneficjenta: LENAAL Sp. z o.o. Sp.k.

Wartość projektu: 2 001 825,00 zł

Wartość dofinansowania: 734 300,00 zł

 

Cel projektu: Celem projektu jest dalsze zwiększenie konkurencyjności firmy „LENAAL” Sp. z o.o. Sp.k. na rynku międzynarodowym poprzez opracowanie znacząco ulepszonych produktów przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej, szczególnie do zastosowania w samochodach elektrycznych.

 

Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu