Wzrost konkurencyjności firmy LENAAL poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania odlewów ze stopów aluminium

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy LENAAL poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania odlewów ze stopów aluminium”


Nazwa Beneficjenta: Pokusa Andrzej „LENAAL”

Wartość projektu: 3 454 455,00 zł

Wartość dofinansowania: 963 315,50 zł


Przedmiotem projektu było wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów przy użyciu innowacyjnej maszyny zimnokomorowej do odlewania ciśnieniowego z wyposażeniem. Zakres rzeczowy obejmował nabycie oraz instalację i uruchomienie maszyny ciśnieniowej zimnokomorowej.


Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy Pokusa Andrzej LENAAL.


Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • poszerzenie oferty o całą gamę nowych produktów – odlewów o zwiększonej szczelności i dokładności wymiarowej oraz odlewów o wadze do 9000 gramów,
  • udoskonalenie dotychczas oferowanych odlewów,
  • poszerzenie rynków zbytu i zwiększenie portfela klientów,
  • pozyskanie nowych rynków zagranicznych,
  • zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów,
  • zwiększenie możliwości technologicznych poprzez rozbudowę parku maszynowego,
  • zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, dzięki wdrożeniu technologii nie starszych niż 3 lata na świecie oraz nawiązaniu współpracy z jednostką badawczą,
  • utworzenie 8 nowych miejsc pracy.


Dzięki realizacji inwestycji do oferty wprowadzono:

  • wprowadzenia nowych produktów – odlewów o zwiększonej szczelności i dokładności wymiarowej (np. korpusy silników) oraz odlewów o wadze do 9000 gramów,
  • udoskonalenie dotychczas oferowanych odlewów – w tym m. in.: obudowy ulicznych lamp ledowych, obudowy kamer monitoringowych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu