Wdrożenie na rynek globalny innowacyjnej technologii „LENAAL EXCELLENT QUALITY CASTING” produkcji detali dla przemysłu motoryzacyjnego

Tytuł projektu: „Wdrożenie na rynek globalny innowacyjnej technologii „LENAAL EXCELLENT QUALITY CASTING” produkcji detali dla przemysłu motoryzacyjnego”.

 

Nazwa Beneficjenta: LENAAL Sp. z o.o. Sp.k.

Wartość projektu: 13 322 400,00 zł

Wartość dofinansowania: 5 995 080,00 zł

 

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej, powstałej w wyniku własnych prac B+R. Projekt dotyczy inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.

Planowane efekty:  Poprzez realizację projektu nastąpi wprowadzenie do oferty firmy produktów uprzednio nieprodukowanych przez Spółkę. Nowymi produktami (rezultatami projektu) będzie rodzina detali produkowanych technologią odlewania ciśnieniowego i obróbki mechanicznej