News

WYNIKI KONKURSU DOTYCZĄCEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2017 NA ŚRUTOWNICĘ PRZELOTOWĄ Z SIATKĄ STALOWĄ

Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z. o.o. dziękujemy za przesłane oferty dotyczące zapytania 4/2017. Niniejszym informujemy, że w firmą, która uzyskała najwięcej punktów i tym samym została wybrana na dostawę śrutownicy przelotowej z siatką stalową jest firma: Awexim Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

Zapraszamy do przedstawienia oferty na celę odlewniczą składającą się z maszyny odlewniczej o sile zwarcia 8000-9000 kN, urządzenia spryskującego formę, pieca odlewniczy dozujący o pojemności 700 kg, prasa okrawająca sile zwarcia do 45 ton zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonym dokumencie. Termin składania ofert: 14.02.2018 do godz. 16.00.   Do pobrania: Zapytanie ofertowe 1-2018 Cela odlewnicza

WYNIKI KONKURSU DOTYCZĄCEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017 NA MASZYNĘ POMIAROWĄ DO BADANIA ZGODNOŚCI WYMIAROWEJ (WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWA MASZYNA POMIAROWA Z WYPOSAŻENIEM)

Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z. o.o. dziękujemy za przesłane oferty dotyczące zapytania 3/2017. Niniejszym informujemy, że w firmą, która uzyskała najwięcej punktów, a tym samym została wybrana na dostawę maszyny pomiarowej do badania zgodności wymiarowej jest firma: Carl Zeiss Spółka z o o.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017

Zapraszamy do przedstawienia oferty na Centrum wiertarsko- frezerskie CNC z robotem. zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonym dokumencie. Termin składania ofert: 05.02.2018 do godz. 16.00. Do pobrania: Zapytanie ofertowe LENAAL 5-2017 Centrum wiertarsko- frezerskie CNC

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017

Zapraszamy do przedstawienia oferty na Śrutownicę przelotową z siatką stalową zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonym dokumencie. Termin składania ofert: 05.02.2018 do godz. 16.00 Do pobrania: Zapytanie ofertowe LENAAL 4-2017 Srutownica przelotowa z siatka stalowa

WYNIKI KONKURSU DOTYCZĄCEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017 NA „ZAUTOMATYZOWANĄ LINIĘ DO SZLIFOWANIA ODLEWÓW”

Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z. o.o. dziękujemy za przesłane oferty dotyczące zapytania 2/2017. Niniejszym informujemy, że w firmą, która uzyskała najwięcej punktów, a tym samym została wybrana na dostawcę zautomatyzowanej linii do szlifowania odlewów jest firma: TREBI Srl.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017

Zapraszamy do przedstawienia oferty na Maszynę pomiarową do badania zgodności wymiarowej (współrzędnościowa maszyna pomiarowa z wyposażeniem) zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonym dokumencie. Termin składania ofert: 27.12.2017 r. do godz. 16:00. Do pobrania: Zapytanie ofertowe LENAAL 3-2017 Maszyna pomiarowa  

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

Zapraszamy do przedstawienia oferty na Zautomatyzowaną linię do szlifowania odlewów zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonym dokumencie. Termin składania ofert: 1.12.2017 r. do godz. 16:00. Do pobrania: Zapytanie ofertowe LENAAL 2-2017 Zautomatyzowana linia do szlifowania odlewów

WYNIKI KONKURSU DOTYCZĄCEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017 NA „ZAKUP MYJKI DO ODLEWÓW”

20 października 2017 Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z. o.o. dziękujemy za przesłane oferty dotyczące zapytania 1/2017. Niniejszym informujemy, że w firmą, która uzyskała najwięcej punktów, a tym samym została wybrana na dostawcę myjki do odlewów jest firma: GT 85 Polska Sp. z o.o.

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1-2017

16 października 2017 Uprzejmie informujemy, iż termin składania ofert do zapytania ofertowego nr 1-2017 na Myjkę do odlewów zostaje przedłużony do dnia 20.10.2017 r. do godziny 12:00. Oferty prosimy przesłać najpóźniej do piątku, 20 października 2017 do godziny 12:00 drogą elektroniczną, złożyć osobiście w siedzibie firmy lub przesłać pocztą – decyduje data dostarczenia oferty do(..)