OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018

Zapraszamy do przedstawienia oferty na dostawę systemu ERP do zarządzania przedsiębiorstwem – Dostawa licencji na system informacyjno-komunikacyjny wg specyfikacji.
Termin składania ofert: 26.06.2018 do godz. 16.00.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe 2-2018