OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT: ZAPYTANIE OFERTOWE 7 2022 RPMA.03.03.00-14-i70421

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych, wysokowytrzymałych odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium do zastosowań w układach zawieszenia samochodów osobowych, w tym elektrycznych” realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) zapraszamy do przedstawienia oferty na zakup  Maszyny obróbczej CNC 4-wrzecionowej zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonym dokumencie.

Termin składania ofert: 29-11-2022  do godz. 24:00

Do pobrania: ZAPYTANIE OFERTOWE 7 _2022 RPMA.03.03.00-14-i70421

Formularz do zapytania 7_2022 RPMA.03.03.00-14-i70421