WYNIKI KONKURSU DOTYCZĄCEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017 NA „ZAKUP MYJKI DO ODLEWÓW”

20 października 2017

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z. o.o. dziękujemy za przesłane oferty dotyczące zapytania 1/2017.

Niniejszym informujemy, że w firmą, która uzyskała najwięcej punktów, a tym samym została wybrana na dostawcę myjki do odlewów jest firma: GT 85 Polska Sp. z o.o.