OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017

Zapraszamy do przedstawienia oferty na Śrutownicę przelotową z siatką stalową zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonym dokumencie.
Termin składania ofert: 05.02.2018 do godz. 16.00

Do pobrania: Zapytanie ofertowe LENAAL 4-2017 Srutownica przelotowa z siatka stalowa