OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017

Zapraszamy do przedstawienia oferty na Maszynę pomiarową do badania zgodności wymiarowej (współrzędnościowa maszyna pomiarowa z wyposażeniem) zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonym dokumencie.
Termin składania ofert: 27.12.2017 r. do godz. 16:00.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe LENAAL 3-2017 Maszyna pomiarowa