OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020

W związku z realizacją projektu pt. „Komercjalizacja wyników prac B+R w firmie LENAAL Sp. z o.o. Sp. k. celem podniesienia konkurencyjności na rynku międzynarodowym” zapraszamy do przedstawienia oferty na dostawę linii do szlifowania odlewów zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonym dokumencie.

Termin składania ofert: 4.03.2020 do godz. 16.00.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe 2-2020